Tại sao thông tin về các vị thế mở của tôi không được hiển thị?

Bạn cần "nhấc" bảng điều khiển với thông tin tài khoản. Để làm điều đó, nhấp vào biểu tượng có hai đường song song trên biểu đồ và giữ nó.