Tôi có thể tải lịch sử báo giá bằng cách nào?

Lịch sử báo giá cho mỗi công cụ được tải khi bạn cuộn biểu đồ giao dịch sang trái, đến các ngày trước đó. Bạn có thể tải về toàn bộ lịch sử được lưu trữ trên máy chủ của Công ty.