Tôi có thể đăng nhập nền tảng WebTrader bằng cách nào?

Để đăng nhập phần mềm đầu cuối trên web, hãy làm theo liên kết webtrader.roboforex.com và sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu được nêu trong đăng ký Tài khoản Live của bạn vào các trường đặc biệt.

Để mở tài khoản mong muốn trong phần mềm đầu cuối giao dịch, bạn phải chọn tài khoản này từ danh sách trong góc trên bên trái bằng cách nhấp chuột vào nó, và sau đó nhập mật khẩu giao dịch của bạn.