Tôi không thể tìm thấy ứng dụng MobileTrader trong App Store. Tôi cần làm gì?

Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng Mobile Trader trong App Store tại quốc gia của bạn, bạn có thể truy cập phiên bản dành cho di động của WebTrader bằng cách mở https://webtrader2.roboinvesting.pro trong trình duyệt của thiết bị di động của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng không có hạn chế về quốc gia đối với MobileTrader trên Google Play (Android).