Loại tài khoản nào sẵn có trên phần mềm đầu cuối giao dịch WebTrader?

Nền tảng này hỗ trợ tất cả loại tài khoản giao dịch dựa trên MetaTrader 4, bao gồm các tài khoản thực, Demo, tài khoản cuộc thi.