Tại sao tôi không thể bán vào cuối tuần?

Vào cuối tuần, thị trường Forex đóng cửa, giống như các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu khác.