Hoạt động trên thị trường tài chính có rủi ro như thế nào?

Giao dịch tiền tệ, cổ phiếu, và các sản phẩm đầu tư khác có tính chất thị trường và luôn tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Do sự biến động mạnh của thị trường, bạn có thể vừa kiếm được nhiều tiền từ khoản đầu tư của mình vừa có thể đánh mất hết vốn đầu tư.

Bạn có thể quản lý rủi ro (tỷ lệ thua lỗ tài chính tiềm ẩn trên lợi nhuận) bằng việc sử dụng giá trị đòn bẩy, và các loại lệnh cụ thể (Cắt lỗ / Chốt lãi) hoặc các công cụ sẵn có khác. Bạn luôn phải nhớ rằng đòn bẩy và lợi nhuận tiềm năng càng cao, mức độ rủi ro càng cao.